Kvartalsrapport Q1 2010

May 12, 2010

Hexagon Composites fikk i 1. kvartal en omsetning på 141,3 MNOK (228,0), og oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1,8 MNOK (34,7). Driftsresultatet (EBIT) ble på -11,1 MNOK (21,0). Resultat før skatt i kvartalet ble -7,0 MNOK (34,1). Det første kvartalet i 2010 har vært svakt, og dette skyldes en svak omsetning for Devold AMT, den planlagte ombyggingen av fabrikkanlegget på Ragasco med stans i produksjonen i januar og manglende salg av TITAN(TM) beholdere.

Andre viktige hendelser i konsernet siden forrige kvartalsrapportering:

* Sterk utvikling i det amerikanske CNG-tank markedet. Lincoln Composites har rekordstor ordrebok
* Oppkjøp av Composite Scandinavia AB som styrker Ragascos markedsposisjon innen LPG-beholdere
* Lansering av Ragascos LPG-beholder i Saudi-Arabia.

For ytterligere informasjon:

Erik Espeset
Konsernsjef
Mob: + 47 90 52 00 33

Tor O. Husø
Økonomidirektør
Mob: +47 95 81 97 74

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12