Hexagon Composites ASA : Kvartalsrapport Q1 2012

May 11, 2012

Hexagon Composites ASA oppnådde i første kvartal 2012 en omsetning på NOK 263,6 millioner (280,5) og fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 34,9 millioner (42,9). Driftsresultat (EBIT) ble på NOK 17,0 millioner (23,0) og resultat før skatt ble på NOK 12,6 millioner (19,1). Resultatet for første kvartal er svakere i forhold til samme periode i fjor, men er styrket i forhold til forrige kvartal.

Viktige hendelser i konsernet siden forrige kvartalsrapportering:

* Lincoln Composites ble tildelt spesialtillatelse fra amerikanske myndigheter som godkjenner bruk av TITAN(TM) transportmoduler i USA
* Beslutning om å avvikle produksjonen av komposittbeholdere for LPG ved Composite Scandinavia
* Hexagon Composites inngikk joint-venture avtale med det russiske selskapet Autocomponent om et samarbeid om LPG- og CNG- beholdere i Russland.

For mer informasjon:

Erik Espeset, konsernsjef, Hexagon Composites ASA
+47 90 52 00 33 | erik.espeset@hexagon.no

Tor O. Husø, økonomidirektør, Hexagon Composites ASA
+47 95 81 97 74 | tor.huso@hexagon.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.