Hexagon Composites ASA : Årsregnskap for 2013

Mar 20, 2014

Styret i Hexagon Composites ASA vedtok 20. mars 2014 det endelige årsregnskapet for 2013. Vedlagt følger årsberetning, årsregnskap og noter for 2013. Til generalforsamlingen 22. april 2014 vil det bli foreslått å betale utbytte på 0,33 kroner per aksje.

For mer informasjon:
David Bandele, CFO, Hexagon Composites ASA
Telefon: +47 920 91 483 | david.bandele@hexagon.no

Solveig D Sæther, kommunikasjonssjef, Hexagon Composites ASA
Telefon: +47 906 34 977 | solveig.saether@hexagon.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12