Hexagon Composites ASA: Årsregnskap for 2012

Mar 21, 2013

Styret i Hexagon Composites ASA vedtok 21. mars 2013 det endelige årsregnskapet for 2012. Vedlagt følger årsberetning, årsregnskap og noter for 2012. Til generalforsamlingen 17. april 2013 er det foreslått å betale utbytte på 0,15 kroner per aksje.

For mer informasjon:
Tore J. Fjell, konstituert konsernsjef, Hexagon Composites ASA
+47 920 33 337 | tore.fjell@hexagon.no

Tor O. Husø, CFO, Hexagon Composites ASA
+47 958 19 774 | tor.huso@hexagon.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.