Hexagon Composites konsernet fikk i første halvår en omsetning på 373,3 MNOK (457,5), og oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 45,3 MNOK (73,5). Driftsresultatet (EBIT) ble på 13,4 MNOK (45,1). Resultat før skatt ble 17,3 MNOK (50,7).

Konsernet hadde i andre kvartal en omsetning på 231,9 MNOK (229,5), og fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 43,5 MNOK (38,8). Driftsresultatet (EBIT) ble på 24,5 MNOK (24,1). Resultat før skatt i kvartalet ble 24,3 MNOK (16,6).

Viktige hendelser i konsernet siden forrige kvartalsrapportering:

* Det første kvartalet med kommersielle leveranser av TITAN(TM) moduler fra Lincoln Composites
* Ny stor ordre til Ragasco på 300.000 enheter til PDVSA Gas Communal i Venezuela
* Ragasco inngått avtale med Daimler-Benz om leveranse av gasstanker til ny Mercedes B-klasse modell

For ytterligere informasjon:

Erik Espeset
Konsernsjef
Mobil: + 47 90 52 00 33

Tor O. Husø
Økonomidirektør
Mobil: +47 95 81 97 74

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12